Vepidan ApS - Fremstilling af lægemidler i lønarbejde

  • Vepidan ApS ompakker lægemidler for producenter og parallelimportører.Billede fra produktion
  • Vi foretager påfyldning, blisterpakning, prægning af tekst, pakning osv.
  • Vores force er flexibilitet og hurtig opstart.
  • GMP er godt indarbejdet i organisationen.
  • Virksomheden har en § 39 tilladelse.
  • Vi har rødder i den gamle apoteksproduktion.
  • Vi producerer mærkevarer og frihandelsvarer i et bredt spektrum af produkttyper.

Vores QA farmaceut og daglige leder er Else Marie Jensen, som De er velkommen til at kontakte, hvis noget af ovenstående har Deres interesse.

Virksomheder mod kræft